Background

Haberler

entry image

Teknolojinin Ötesinde: Eğitim 4.0 podcast'i

“Teknolojinin Ötesinde: Eğitim 4.0 podcast'i, eğitim alanındaki teknolojik eklentileri, eğitim 4.0 uygulamasına ilişkin deneyimlerini paylaşan kişilerle araştırıyor. Karşılaştıkları zorluklar, elde ettikleri başarılar vb.

Dinle
entry image

Eğitimde Geleceğin En Büyük 2 Trendi

Bu videoda Bernard Marr, eğitim 4.0 hakkındaki görüşlerini paylaşıyor ve çok yönlü bir eğitim sistemi için dahil edilmesi gereken kilit noktaları açıklıyor.

İzle
entry image

Eğitim Kurumlarında Öğretmenler için Yenilikçi Öğrenme Fırsatlarını Eğitim 4.0'a Doğru Yeniden Düşünmek

Bu çalışma, öğretmenlerin dijital sınıflardaki çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmak amacıyla gelişimleri için yenilikçi bir model önermektedir. Öneri, biliş; yansıtma; akran koçluğu; ve uygulama üzerine odaklanmaktadır.

Oku
entry image

Gençler için Eğitim 4.0: Öğrenmenin Geleceği Bu mu?

Bu makale, eğitim 4.0 bağlamının yanı sıra gençler için eğitim 4.0 öğrenme deneyiminin farklılaşan yönlerini araştırmaktadır.

Oku
entry image

Eğitim 4.0: İşte Neden Kalıcı Hale Geldiği

Bu makale, Eğitim 4.0'ın eğitim dinamiklerini nasıl zenginleştirdiğini ve bugünün öğrencilerini yarının işgücü olmak üzere nasıl donattığını açıklamaktadır.

Oku
entry image

2022'de Dikkat Edilmesi Gereken Gelişen Eğitim Trendleri

Eğitim alanını etkileyen en son trendleri keşfedin. E-kitaplardan AR/VR uygulamalarına kadar uzanan teknolojik araçların bir listesi.

Oku
entry image

Pandemi Sürecinde Eğitim Sistemi Nasıl Değişti?

Bu makale, COVID-19 salgınının geleneksel eğitim ortamını nasıl değiştirdiğini incelemektedir.

Oku
entry image

Eğitimde Oyunlaştırma ve Teknoloji | Thomas Tsoulias & Konstantinos Reppas

Eğitim taleplerinin nasıl değiştiğini ve oyunlaştırma ile teknolojinin eğitim alanındaki rolünü anlatan bu TED sunumunu izleyin.

İzle
entry image

Eğitim 4.0 Basitleştirildi: Öğretim İçin Fikirler

Aşağıdaki makale, eğitim 4.0'a dayalı 9 eğilimi ve sınıf bağlamlarında uygulama yollarını sunmaktadır.

Oku
entry image

Geleceğin Üniversiteleri

"Geleceğin Üniversiteleri" girişimi, bir uygulama topluluğunun geliştirilmesi yoluyla Yükseköğretim ile girişimci dijital talepler arasındaki boşluğu doldurmaya çalışmaktadır.

Oku
entry image

ROBOTICS 4 ALL

"ROBOTICS 4 ALL" projesi, hedef kitleleri robotların kullanımını kolaylaştıracak şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. eğitim 4.0 ve dijital dönüşümün zorlukları.

Oku
entry image

2020 için Avrupa'da 5 eğitim trendi

Bu makale, yaklaşmakta olan çok boyutlu dönüşüme bir adaptasyon olarak Avrupa eğitim sektöründeki beş eğilimi listelemektedir.

Oku
entry image

Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027)

Dijital çağa yönelik eğitimin sürdürülebilir bir şekilde önemli ölçüde desteklenmesi için yenilenen AB Dijital Eğitim Eylem Planı (2021-2027) ile tanışın.

Oku
entry image

Eğitim 4.0 Paradigmasında Ciddi Oyunlar, Oyunlaştırma ve Endüstri 4.0 Araçlarının Rolü

Bu belge, Portekiz'deki yükseköğretim kurumları örnekleri üzerinden eğitim 4.0, ciddi oyunlar ve oyunlaştırma arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.

Oku
entry image

Yükseköğretimde Yapay Zeka: Mevcut Durumun Bir Özeti

Bu, eğitim çerçevesindeki mevcut yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi içeren bir rapordur. Buna ek olarak, vaka çalışmaları incelemesi yoluyla yapay zekanın eğitimdeki etkisini belgelemektedir.

Oku
entry image

Eğitimde Teknoloji Neden Önemlidir?

Eğitimci Sam Kary, teknolojinin eğitimdeki önemini ve bu katkının etkisinin bu çerçevenin ötesine nasıl uzandığını 10 maddede açıklıyor.

İzle
entry image

Yapay Zeka Küresel Yükseköğretim Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

Bu makale, yapay zeka ile ilgili endişeleri inceleyen bir makaledir. Bu teknolojik ilerlemenin yükseköğretimi nasıl etkileyeceği.

Oku
entry image

Sanal Eğitimin Beklenmedik Faydaları

Görünüşe göre COVID-19, uzaktan öğretime ve diğer sanal öğrenme seçeneklerine geçişi hızlandırdı. Bu, eğitimden mesleki bağlamlara kadar uzanan ve olumlu sonuçlar doğuran bir olgudur.

Oku
entry image

Dördüncü Sanayi Devrimi nedir?

Eğitim 4.0'ın kilit unsuru, teknolojik uygulamaların yaygınlaşmasına bağlı olarak 4. Sanayi Devrimi'dir. Bu video, 1760 yılında Büyük Britanya'da başlayan Sanayi Devrimi'nin günümüze kadar olan sürecini anlatmaktadır. Ayrıca, ele alınması gereken dezavantajları göz ardı etmeden, hayatın her alanında teknoloji uygulamalarının giderek arttığını vurgulamaktadır.

İzle
entry image

Eğitim 4.0 - Eğitimin Geleceğini Dönüştürmek

Eğitim 4.0, eğitim sektörüne eğitim paradigmasını yeniden düşünmeleri için bir taleptir". Bu kısa video, geleneksel eğitim yöntemlerinin 4. Sanayi Devrimi'nin katkısıyla nasıl dönüştürülebileceğini anlatıyor.

İzle