Background

Fikri Çıktılar

1.
Beceri Yetkinlik Haritası

Beceri Yetkinlik Haritası, dijital ve teknolojik beceri türlerinin net bir resmini oluşturur ve Kahramanmaraş'taki gençlerin beceri düzeyleri. Beceri Yetkinlik Haritası, aşağıdaki noktalarda bir navigasyon görevi görecektir gençlerin eksiklikleri, hedef grupların kapsamlı çözümler tasarlamasına olanak tanımaktadır.

Hedef gruplar olan öğretmenler, gençler (öğrenciler) ve büyük endüstri işverenlerine dijital anket uygulanmış ve toplanan veriler bilimsel yaklaşımla analiz edilmiştir.

Yetkinlik Haritası, mevcut eğitimin işverenlerin ve İş Dünyası'nın ihtiyaç duyduğu dijital ve teknik becerilerin eğitimini ve kullanımını nasıl karşıladığını ortaya koyacaktır.

feature

Öğrenci Anketi

Tüm partnerlerden 1309 öğrenci, esas olarak katılımcıların dijital yetkinliklerine ilişkin öz değerlendirmeleriyle başlayan ankete katılmıştır. Katılımcıların dijital yetkinliklerine ilişkin öz değerlendirmeleri bu raporda analiz edilmiştir.

Aşağıdan ilgili ülkenin bayrağına tıklayarak raporu inceleyebilirsiniz.

           

feature

Öğretmen Anketi

Tüm partnerlerden 624 öğretmen, esas olarak katılımcıların dijital yetkinliklerine ilişkin öz değerlendirmeleriyle başlayan ankete katılmıştır. Katılımcıların dijital yetkinliklerine ilişkin öz değerlendirmeleri bu raporda analiz edilmiştir.

Aşağıdan ilgili ülkenin bayrağına tıklayarak raporu inceleyebilirsiniz.

           

feature

İşveren Anketi

Tüm partnerlerden 964 işveren, esas olarak katılımcıların dijital yetkinliklerine ilişkin öz değerlendirmeleriyle başlayan ankete katılmıştır. Katılımcıların dijital yetkinliklerine ilişkin öz değerlendirmeleri bu raporda analiz edilmiştir.

Aşağıdan ilgili ülkenin bayrağına tıklayarak raporu inceleyebilirsiniz.

           

Genel Rapor

Genel rapor, her bir partner ülkedeki öğrenciler ve öğretmenler açısından dijital yetkinliğin genel durumunu açıklamaktadır.

           

2.
Dijital Platform

Gençlik için Eğitim 4.0 projesini desteklemek için dijital bir platform ve içeriği tasarlandı ve oluşturuldu. Bu platform, eşlik eden bir mobil uygulama ile Gençlik için Eğitim 4.0 web sitesine bağlandı. Dijital platformda hazır referans ve kaynak materyal arşivleri yer aldı.

3.
Yeni Öğretme / Öğrenme Metodolojisi - e-Öğrenme Platformu

Anket sonuçlarının, geri bildirimlerin ve diğer verilerin analizine dayanarak, 21. yüzyıl gençliğinin eğitim ihtiyaçlarına hizmet eden yeni bir öğretme/öğrenme metodolojisi oluşturulmuştur. Bu metodoloji, işverenlerin yeni çalışanlarından beklediği dijital ve teknik becerilerin günlük okul derslerine dahil edilmesini ve öğretilmesini içermektedir.

En önemlisi de bu beceriler, mezunlar iş gücüne katıldıklarında gelecekteki işlerine aktarılabilir. Bu şekilde Gençlik için Eğitim 4.0 projesi, gençleri İDÇ'de insana yakışır, kazançlı işlere hazırlayacaktır.